Viziune și abordare GDPR

Dacă vrei să ne cunoști și să găsim soluția perfectă pentru tine și organizația ta

De ce GDPR ADVISER?

Serviciile noastre de GDPR vă evaluează în mod critic capacitatea de a respecta cerințele legale în materie de protecție a datelor și de confidențialitate, furnizând îndrumări pragmatice și practice care vă permit să aduceți plus valoare activității desfășurate, gestionând în același timp obligațiile prevăzute de GDPR.

Profesioniști alături de tine

Metodologia noastră de implementare a standardului de confidențialitate se bazează pe o experiență de lucru cu instituții publice, companii mici și mari care gestionează volume mari de date sensibile. Avem o strategie dovedită pentru a vă conduce agenda de conformare cu cerințele GDPR. Combinăm transparența cu specificul fiecărui client, creăm încrederea în brandul dumneavoastră și în modalitatea de prelucrare a datelor.

Evaluare GDPR

Efectuarea unei evaluări specifice pentru a vă înțelege gradul de implementare a standardului de protecție a vieții private, a identifica eventualele lacune în procesul de conformare cu GDPR și pentru a defini un plan de remediere în vederea îndeplinirii obligațiilor legale.

Cartografiere a datelor

Identificarea datelor cu caracter personal prelucrate și stabilirea fluxurilor de date, permițându-vă să tratați riscurile la adresa securității și confidențialității datelor.

Implementare GDPR

Stabilirea unei politici robuste privind implementarea standardului de confidențialitate, alături de o bună guvernanță și o atentă supraveghere a respectării conformității GDPR, care să conducă la implementarea eficientă a cerințelor legale.

Demonstrarea conformității

Încorporarea conformității sistematice în cadrul organizației implică respectarea unor proceduri de implementare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate riscurilor la care se expune prin activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Evaluare de impact

Aprecierea riscurilor pe baza unor evaluări obiective a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal raportate la drepturile și libertățile persoanei vizate. Evaluarea de impact conduce la identificarea măsurilor tehnice și organizatorice pe care Operatorul trebuie să le implementeze pentru a demonstra conformitatea cu prevederile GDPR.

 

Gestionarea incidentelor de securitate

Stabilirea în mod clar a responsabilităților și a procedurilor de urmat în cazul incidentelor de securitate este obligatorie pentru fiecare organizație. La baza deciziei de notificare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va sta întotdeauna evaluarea riscurilor pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

 

Instruire și conștientizare

Creșterea gradului de conștientizare a noțiunii de viață privată, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal are la bază  dezvoltarea unui plan de formare a echipei manageriale, a Responsabilului cu protecția datelor, precum și a întregului personal. Instruirea reprezintă cheia succesului în implementarea eficientă a standardului de protecție a datelor.