GDPR ADVISER

Protecția datelor cu caracter personal poate fi o provocare. Echipa noastră vine în sprijinul tău!

STANDARDUL DE CONFORMITATE GDPR

MUNCA NOASTRĂ

Regulamentul General privind protecția datelor (GDPR) constituie un act de reformă majoră în domeniul protecției datelor cu caracter personal, al vieții private, precum și a altor drepturi și libertăți fundamentale ale persoanelor fizice. 

Un aspect central îl reprezintă responsabilizarea operatorilor de date în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și responsabilizarea persoanelor fizice în ceea ce privește grija față de viața lor privată și față de prelucrările de date personale care le privesc. 

Alinierea activității de prelucrare a datelor cu caracter personal  la principiile cheie ale GDPR – precum principiul prelucrării echitabile și legale, a limitării scopului sau a reducerii la minimum a datelor și păstrării datelor – reprezintă o condiție imperioasă, de a cărei realizare depinde buna guvernanță a fiecărei organizații.

Organizația ta este afectată de GDPR?

Pe scurt, da!

Orice organizație care prelucrează date cu caracter personal în cadrul unei activități desfășurate în UE trebuie să respecte prevederile GDPR. 
GDPR vizează: Organizații cu sediul în UE; Organizații situate în afara UE care oferă bunuri sau servicii persoanelor fizice care se află în UE; Organizații care monitorizează comportamentul persoanelor fizice aflate în UE

Au avut cel puțin un incident de securitate în ultimele 6 luni

%
Companii

Intenționează să numească un Responsabil cu protecția datelor

%
Organizații

Evaluează-ți singur gradul de conformitate cu standardele GDPR

GDPR este un set cuprinzător de reguli și reglementări și există câteva etape importante pe care organizațiile trebuie să le parcurgă pentru a se conforma:

La nivel managerial se dispun măsuri pentru ca standardul de protecție a datelor personale să fie avut în vedere, iar persoanele fizice ale căror date le sunt prelucrate să fie în cunoștință de cauză cu privire le existența standardului

Conștientizarea și instruirea personalului în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Instituirea unor garanții contractuale adecvate protecției datelor cu partenerii

Desfășurarea activităților de marketing cu respectarea drepturilor persoanelor vizate

Protecția datelor aflate pe suport informatic și în sisteme tehnologice avansate

Instituirea unor garanții privind protecția datelor cu caracter personal  în contextul utilizării sistemelor de supraveghere CCTV și aplicațiilor GPS pentru monitorizarea autovehiculelor

Ai nevoie de suportul nostru în evaluarea gradului de conformitate cu standardele GDPR?

Te rugăm completează acest formular

Asistență Audit