Prelucrate în mod legal și transparent

2230826
Legalitate, echitate și transparență

Acesta este un principiu esențial, strâns asociat cu drepturile fundamentale ale omului. Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată

2562204
Limitări legate de scop

Datele personale trebuie să fie colectate în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la aceste scopuri

implementare gdpr adviser targu mures
Reducerea la minimum a datelor

Orice colectare de date cu caracter personal trebuie foarte bine analizată, pentru ca acestea să fie adecvate, relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate

828547
Exactitatea datelor

Operatorii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura exactitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate rapid sau șterse

1516329
Limitări legate de stocare

Datele trebuie păstrate doar pe perioada fix  necesară prelucrării asumate. Perioadele mai lungi de stocare sunt excepții asociate cu activități publice de arhivare, cercetare sau statistică

implementare gdpr adviser targu mures
Integritate și confidențialitate – securitatea datelor

Prelucrarea datelor personale trebuie făcută în condiții de siguranță, care să includă protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare

Linii de Strategie

Sistemul de gestiune a protecției datelor cu caracter personal din punct de vedere managerial

Nivelul de conștientizare și instruire în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Nivelul de protecție a datelor cu caracter personal din punct de vedere al relației contractuale cu terții

Sistemele de monitorizare a angajaților sub aspectul riscurilor asupra vieții private

Identificarea datelor cu caracter personal și stabilirea fluxurilor de date

Sistemul de gestiune a protecției datelor cu caracter personal din punct de vedere al securității informatice

Implementare GDPR

Tot ce trebuie să știi