Evaluare de Risc la Securitatea Fizică

Întotdeauna există un pericol în umbră, gata să acționeze sau să se să se producă și care să provoace prejudicii. În orice moment trebuie să ştii care este şi cât este riscul, dacă acest risc nu este mai mare decât câştigul.

Evaluarea corectă a profilului tău de risc unic

Evaluarea riscurilor este pur și simplu un set de cele mai bune practici de securitate care vă va întări afacerea și modul de lucru

Știință
0%
Experiență
0%
Analiză
0%

Ce trebuie făcut pentru o analiză de risc?

În viaţa economico-financiară, riscul este o componentă a oricărei activităţi, regăsindu-se în agenda zilnică a managerilor companiilor. La nivelul unei organizații/ corporații/ firme, se pot întâlni o multitudine de riscuri ce pot afecta procesele în ansamblu, resursele umane și materiale, fizice, economice, tehnologice, organizaționale, de imagine, inclusiv clienții. Legea nr. 333/2003 (privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor) şi H.G. 301/2012 (pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 şi ale Instrucţiunilor MAI nr. 9/2013 – privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003) – prevăd ela­borarea obligatorie a Analizei de Risc la Securitate Fizică pentru adoptarea măsurilor de securitate pentru toate unităţile societăţilor comerciale (indiferent de natura capitalului social), dar şi a ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiilor autonome şi societăţilor naţionale, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare – care deţin bunuri sau valori sub orice formă.

Analiza de risc la securitatea fizică a punctului de lucru

Potrivit legii, Analiza de Risc la Securitatea Fizică constituie baza adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, materializate în planul de pază, proiectul sistemului de securitate, precum şi alte măsuri necesare a asigura integritatea şi siguranţa activităţii şi a valorilor firmei sau instituţiei. Analiza de risc la Securitatea Fizică include elementele esențiale ale procesului de management al riscului (stabilite prin ISO 31000) și presupune un proces de identificare a riscurilor de securitate, determinarea amplitudinii riscurilor (intensitatea impactului și consecințele produse), precum şi identificarea zonelor cu risc mare şi care trebuiesc securizate și tratate în mod corespunzător (prin monitorizare și revizuire).