Prima amendă GDPR aplicată în Ungaria

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informațiilor (NAIH) din Ungaria a aplicat prima amendă în valoare de 1,000,000 HUF (3,135 EUR) unei societăți comerciale pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Pentru ce motiv?Operatorul de date a refuzat soluționarea cererii de acces a persoanei vizate ce privea înregistrările CCTV care îi erau necesare în cadrul unui litigiu

Poziția Autorității:

  • operatorul de date nu este îndreptățit să solicite motivul depunerii unei cereri de acces la datele cu caracter personal; 
  • operatorul de date nu este în măsură să determine dacă datele solicitate de persoana vizată sunt necesare în vederea apărării unui drept în instanță.

Criteriile avute în vedere la stabilirea valorii amenzii:

  • natura încălcării;
  • faptul că în urma ștergerii înregistrărilor, acestea nu au mai putut fi recuperate;
  • faptul că nu au existat încălcări anterioare ale prevederilor GDPR;
  • venitul net pentru anul precedent a fost de 48 000 EUR;
  • legislația națională privind funcționarea CCTV contravine cu prevederile GDPR și stipulează că, o cerere adresată unui operator de a nu  ștearge o înregistrare CCTV, trebuie să fie însoțită de demonstrarea faptului că ștergerea înregistrării i-ar afecta drepturile sau interesele. 

Sursa: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f7d13455-9fca-4114-af15-fb145bb6120b