Listă amenzi GDPR Romania ANSPDCP face publică lista celor sancționați

Data de 25 mai 2018, momentul aplicării Regulamentului General privind Protecția Datelor, reprezintă un moment crucial în domeniul protecției datelor cu efecte directe asupra activității operatorilor. 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal face publică lista operatorilor de date în sarcina cărora au fost dispuse măsuri corective, în cadrul investigațiilor efectuate, în perioada 1.06.2019-30.09.2019. 

Vă amintim că potrivit Deciziei ANSPDCP nr. 161/2018, o investigație a Autorității se poate finaliza cu întocmirea unui proces-verbal de constatare/sancționare sau a unei decizii a Președintelui Autorității Naționale de Supraveghere, prin care se pot dispune măsuri corective și/sau sancțiuni contravenționale (avertisment, amendă). În cazul autorităților/organismelor publice, anterior acordării unei sancțiuni pecuniare se aplică avertisment și se întocmește un plan de remediere potrivit modelului prevăzut de Legea nr. 190/2018 și care trebuie îndeplinit în termenul acordat de Autoritatea Națională de Supraveghere. Măsurile dispuse pot fi contestate în termen de 15 zile la secția de contencios administrativ a tribunalului competent, potrivit legii.   

Plângerile şi sesizările primite de ANSPDCP au vizat o gamă largă de aspecte, cele mai multe dintre plângeri au vizat prelucrarea datelor personale în următoarele domenii: sectorul financiar-bancar, monitorizarea spaţiilor publice sau private prin mijloace de supraveghere video, sectorul comunicaţiilor electronice, dezvăluirea datelor către diverse entități, diseminarea datelor pe Internet, utilizarea fișierelor de tip cookies.

Putem observa că măsurile corective cel mai des aplicate sunt ca operatorul reclamat:

– să ia măsuri pentru informarea adecvată a persoanelor fizice ale căror date
personale le prelucrează raportat la scopul prelucrării;


– să nu mai disemineze adresele de e-mail ale persoanelor care au calitatea de
persoane vizate ale acestei societăți comerciale, în lipsa unui temei legal;


– transmiterea de mesaje comerciale prin mijloace de comunicare elctronică să
se efectueze numai cu consimţământul expres prealabil al utilizatorului.

Puteți consulta lista cu operatorii sancționați accesând următorul link aici

Leave a Reply