Respectarea regulilor de prelucrare a datelor personale în cadrul alegerilor europarlamentare 2019

În cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecția Datelor, din perioada 12-13 Martie 2019 a fost adoptată Declarația nr. 2/2019 privind prelucrarea datelor personale în cadrul campaniilor electorale.

În lumina alegerilor pentru Parlamentul European și a altor alegeri din UE programate pentru 2019, Comitetul European pentru Protecția Datelor dorește să sublinieze o serie de puncte cheie care trebuie respectate cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal în cursul activităților electorale:

1. Datele personale care dezvăluie opiniile politice reprezintă o categorie specială de date în cadrul GDPR. Ca principiu general, prelucrarea acestor date este interzisă și este supusă unor condiții stricte, cum ar fi acordarea unui consimțământ liber exprimat, specific, oferit în cunoștință de cauză.

2. Datele personale care au fost făcute publice sau au fost împărtășite în alt mod de către persoane fizice (votanți), chiar dacă nu sunt date care dezvăluie opiniile politice, continua să fie supuse și protejate de legislația UE privind protecția datelor. De exemplu, utilizarea datele cu caracter personal colectate prin intermediul paginilor de social-media nu poate fi întreprinsă fără respectarea obligațiilor privind transparența, legalitatea  și specificitatea scopului. 

3. Chiar și atunci când prelucrarea este una legală, organizațiile trebuie să-și respecte celelalte obligații în conformitate cu GDPR, inclusiv obligația de transparență și oferirea de suficiente informații persoanelor vizate, ale căror date cu caracter personal au fost obținute direct sau indirect. Partidele politice și candidații trebuie să fie pregătiți să demonstreze modul în care au respectat principiile de protecție a datelor, în special principiul legalității, echității şi transparenţei.

4. Procesul decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri, în cazul în care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, este interzisă. În anumite circumstanțe, profilarea conectată la mesajele de campanie orientate poate  afecta persoana vizată ,,în mod similar într-o măsură semnificativă” și este, de principiu, legală numai condiționat de validitatea consimțământul explicit al persoanei vizate.

5. În cazul targetării, ar trebui furnizate informații adecvate alegătorilor care să explice de ce primesc un mesaj special, cine este responsabil și cum își pot exercita drepturile în calitate de persoane vizate. În plus, Comitetul constată că, în conformitate cu legislația anumitor state membre, există o cerință de transparență în ceea ce privește plățile pentru publicitatea politică.

 

Leave a Reply